Ναυτιλιακές Υποθέσεις ( Κανονισμοί)

Ο ρόλος του τμήματος Ναυτιλιακών Υποθέσεων είναι να εκπροσωπεί την ΒΜΑ σε εξωτερικές επαφές.Ο κύριος στόχος μας είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ( ΙΜΟ ).Ο ΙΜΟ είναι η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών αφοσιωμένη σε τεχνικά και υπηρεσιακά θέματα που αφορούν την ναυτιλία.Μετέχουμε στον ΙΜΟ ως σύμβουλοι των μόνιμων αντιπροσώπων της Υπάτης Αρμοστείας των Μπαχάμας. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα και καταρτισμένα άτομα, που έχουν ( κατ’ελάχιστο) ανώτατους τίτλους ικανοτήτων. Επί πλέον, η ομάδα Ναυτιλιακών Υποθέσεων ευρίσκεται σε άμεση επαφή με όλα τα τμήματα της ΒΜΑ και έτσι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με μια παραδοσιακή αλλά σύγχρονη σημαία, τους πλοιοκτήτες μας καθώς και την ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο ΙΜΟ δεν ειναι ο μοναδικός οργανισμός με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία έχει περίπου 1.25 εκατομμύρια ναυτιλομένους και έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO ) στην Γενεύη, έχει ένα ρόλο στην διαχείριση θεμάτων που αφορούν ναυτιλομένους. Οι Μπαχάμες ήταν σημαντικές στην συνεργασία τους με την διαμόρφωσή της Ναυτιλιακής Συμβάσεως Εργασίας 2006  ( MLC ). H MLC είναι ένα πολύ καίριο εργαλείο και θα αποτελέσει την τέταρτη βάση της ναυτιλιακής νομοθεσίας. Οι άλλες είναι οι συμβάσεις Safety of Life at Sea (SOLAS), Maritime Pollution (MARPOL) and Seafarer Training (STCW).

Αντιπροσωπεύοντας την ΒΜΑ σε συνεδριάσεις είναι εξ ίσου σημαντικό.Συνεργαζόμαστε με πλοιοκτήτες υψηλής ποιότητας σε καίρια σημεία της ναυτιλιακής νομοθεσίας και έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια πολύτιμη γνώμη σε όλα τα πεδία της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Στις Ναυτιλιακές Υποθέσεις, πιστεύουμε ότι για να είμαστε βέβαιοι ότι η γνώμη των Μπαχάμας εκπροσωπείται πλήρως σε όλες τις συζητήσεις, πρέπει να αξιοποιούμε κατά βάθος και πλάτος όλες τις γνώσεις και εμπειρίες της υπηρεσίας. Από αυτή την διαδικασία, το τμημα Ναυτιλιακών Υποθέσεων , εργάζεται για να επιτύχει τον στόχο του. Και ο στόχος αυτός είναι να διατηρήσει τις Μπαχάμες ώς τήν φωνή της πρώτης επιλογής εντός τής διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.