Έγγραφα Ναυτικών

Οι Μπαχάμες είναι μέλος στην STCW και είναι στην Λευκή Λίστα κρατών του ΙΜΟ τα οποία έχουν πλήρως ενεργοποιήσει την σύμβαση αυτή. Το Τμήμα Ναυτικών εκδίδει όλα τα έγραφα των ναυτικών , όπως :

Ο στόχος είναι να διεκπεραιώνουμε τα έγγραφα αυτά , εγκαίρως και έχουμε δημιουργήσει οδηγίες που περιλαμβάνουν μεθόδους και άλλες πληροφορίες που εξασφαλίζουν οτι τα σωστά στοιχεία υποστηρήξεως υποβάλλονται , ώστε να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις.Το σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας  Bahamas On-line Registration Information System (BORIS) επιτρέπει σε εγγεγραμμένους χρήστες να υποβάλλουν ασφαλώς ηλεκτρονικά αιτήσεις για Bahamas Flag State Endorsements, Seaman Record Books, Ship Security Officer, Offshore και άλλα πιστοποιητικά ικανότητος για ναυτικούς που είναι ή πρόκειται να επιβιβασθούν σε πλοία με σημαία Μπαχάμας.Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο  BORIS ευρίσκονται εδώ.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της STCW οι Μπαχάμες έχουν υπογράψει με ορισμένες χώρες την αναγνώριση εκπαιδεύσεως , και οι χώρες αυτές ευρίσκονται στο το ΒΜΑ Bulletin No. 121.

 Click here to View Έγγραφα Ναυτικών Downloads