Διαδικασίες για τη Νηολόγηση

Οι πλοιοκτήτες  που επιθυμούν να νηολογήσουν πλοία τους υπό σημαία Μπαχάμας  μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω των γραφείων μας Λονδινου,Νassau, Νέας Υόρκης, Ελλάδας και Hong Kong , Επίσης διαδικασίες νηολόγησης ειναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν και μέσω του γραφείου των πρακτόρων μας στο Τόκιο.Σύντομα οι διαδικασίες νηολόγησης θα γίνονται και από τα γραφεία μας του Τόκιο και Γερμανίας.

Γιά την έναρξη της διαδικασίας νηολόγησης,ο πλοιοκτήτης ,που μπορεί να είναι είτε άτομο , είτε εταιρεία, συμπληρώνει και υποβάλλει στον Νηολόγο την Aίτηση Nηολόγησης  (R102) που περιλαμβάνει το όνομα και γενικά χαρακτηριστικά του πλοίου.Το έντυπο Registration of Managing Owners ( R104) που αναφέρει στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων για την καθημερινή λειτουργία του πλοίου υποβάλλεται ταυτόχρονα με αντίγραφα των πιστοποιητικών κλάσεως του πλοίου ( βλέπε Technical Procedures and Requirements for Registration of Ships).

Η αίτηση θα ελεγχθεί και ο Νηολόγος θα επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του πλοίου για Προσωρινή Νηολόγηση. Επί πλέον θα δεσμεύσει το όνομα για το πλοίο και θα εκδώσει τα στοιχεία ταυτότητος του πλοίου π.χ Αριθμό Νηολογίου , Διεθνές Διακριτικό Σήμα κλπ.Εν συνεχεία τα απομένοντα έγγραφα και άλλα στοιχεία θα υποβληθούν μαζί με την πληρωμή των τέλων.

Όταν όλες οι διαδικασίες έχουν συμπληρωθεί, το πλοίο θα νηολογηθεί και θα εκδοθούν τα κάτωθι πιστοποιητικά και έγγραφα των Μπαχάμας

  • Continuous Synopsis Record (CSR)
  • LRIT Comformance Test Report (CTR)
  • Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) – Part 1
  • Set of Ship Statutory Publications

Σημ: Υποθήκη ειναι δυνατόν να εγγραφή μετά την προσωρινή νηολόγηση του πλοίου.

Πλοία συνήθως νηολογούνται  προσωρινά για περίοδο έξι μηνών, ώστε να  δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ,για την συμπλήρωση όλων των διαδικασιών της ΒΜΑ για την οριστική νηολόγηση ( βλέπετε πιο κάτω).

Όταν συμπληρωθούν όλες οι αιτήσεις εκδίδεται το Πιστοποιητικό Οριστικής Νηολογήσεως.

Η ΒΜΑ έχει μια ευκολόχρηστη διαδικασία για την εγγραφή και απαλλαγή μιας υποθήκης.Ένα συμβατικό έντυπο υποθήκης ( R108 ) συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις που υπάρχουν στο έγγραφο και επικυρώνεται από Συμβολαιογράφο. Για την εγγραφή της υποθήκης το πρωτότυπο έγγραφο πρέπει να σταλεί στον Νηολόγο μαζί με την ανάλογη πληρωμή. Οι υποθήκες εγγράφονται με την ημερομηνία και ώρα που υποβάλλονται στον Νηολόγο.

Το φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό και οι Νηολόγοι του Τμήματος Νηολογήσεων της ΒΜΑ είναι πάντα στην διάθεσή σας να βοηθήσουν σε όποιες ερωτήσεις υπάρχουν, οι οποίες θα απαντηθούν το ταχύτερο.