Γενικές Πληροφορίες

Η Διεύθυνση Ναυτιλίας των Μπαχάμας(ΒΜΑ) καλοσορίζει τους τύπους πλοίων στο νηολόγιο , εξασφαλίζοντας όμως, ότι πληρούνται ορισμένα κριτήρια τόσο νομικά αλλά και ασφαλείας. Ώς μέρος των απαιτήσεων, η τεχνολογική ικανοποιητική κατάσταση και ηλικία του πλοίου λαμβάνονται υπ’όψιν πρώτου το πλοίο γίνει αποδεκτό στην σημαία.

Πλοία ξένης πλοιοκτησίας ασχολούμενα σε διεθνείς πλόες είναι δυνατόν να νηολογηθούν στις Μπαχάμες.Πλοία άνω των 12 ετών υπόκεινται σε μια επιθεώρηση πρό- νηολογήσεως η οποία εκτελείται από έναν εξουσιοδοτημένο από τις Μπαχάμες επιθεωρητή και οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά περίπτωση.Αιτήσεις για νηολόγηση πλοίων κάτω των 1600 κ.κ.χ. ειναι δυνατόν να υποβληθούν στο νηολόγιο και εξετάζονται επίσης κατά περίπτωση.

Ένας αλλοδαπός πλοιοκτήτης ασχέτως εθνικότητας ή τόπου έδρας της εταιρείας,είναι δυνατόν να είναι κάτοχος απ’ευθείας κυριότητας σε πλοίο με σημαία Μπαχάμας αν και αρκετοί αλλοδαποί πλοιοκτήτες προτιμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στις Μπαχάμες γιαυτό τον σκοπό κυρίως , διότι η δραστηριότητα και τα εισοδήματα πλοίου υπό σημαία Μπαχάμας, ή φόρος υπεραξίας κατά την πώληση, απαλλάσονται πλήρως από φορολογία είτε το πλοίο είναι ξένης ή όχι πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Η ΒΜΑ είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με την ίδρυση εταιρειών στις Μπαχάμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε απο τους Νηολόγους της ΒΜΑ.